• +90 5327421573
  • info@sedefboya.com

UYGULANAN LAKE CİLA BOYALARI

UYGULANAN LAKE CİLA BOYALARI

NOT;Mobilya sektöründe, Ahşap uygulamaların tamamında çift bileşenli vernik cila ve boya  uygulamaları tercih edilir. Her zaman uzun süre dayanıklılığını korur ve en iyi sonucu vermektedir.

Bu tarz boyalar hobi malzemesi değildir.Profesyonel kişi ve kurumlarca uygulanır.

Kullanılan tüm boyalarımız Avrupa standartlarına uygun ve kurşun içermeyen ürünlerdir.

Mobilya boyası veya tadilatı yaptırırken ,boyalar hakkında bilmenizde faydalı olacak bazı kısa bilgiler..!

Poliüretan sistem boyalar:
TÜM AHŞAP YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR!
Genellikle iki elemanlı bir verniktir. Eritici ve inceltici sıvısı buharlaşırken bağlayıcı
ve sertleştirici elemanları kimyasal tepkimeye girmektedir. Dış etkilere oldukça dayanıklı bir
vernik katmanı oluşturmaktadır. Astar, renkli, parlak ve mat katman oluşturan türleri
bulunan bu verniğe derodur vernik (DD-vernik) veya poliüretan vernik adları
verilmektedir. DD, bu verniği oluşturan desmofen ve desmodurun kısaltılmış şeklidir.
Uygulamada poliüretan vernik, ağaç malzeme yüzey işlemlerinde 2 veya 1 elemanlı
olarak kullanılmaktadır. Verniğin birinci elemanı (desmofen) bünyesinde serbest hidroksil
(OH) bulunan bir tür alkid yapay reçinesinin eriyiği olup iki değerli karboksili asitler ve üç
değerli alkollerden polikondensasyon yolu ile üretilen reçine ile hazırlanmaktadır.
İkinci eleman (desmodur) ise izosiyanat olup buna sertleştirici adı da verilmektedir.
İzosiyanat toluolden üretilen, kolay buharlaşan ve buharları zehirli bir maddedir. Bu nedenle
uzun süre poliüretan vernikle çalışmak tehlikeli durum arz etmektedir. Bu sakınca daha sonra
geliştirilen poliizosiyanat ile giderilmiştir.
Poliüretan vernik elemanları birbirine karıştırılmadan ayrı ayrı satılmaktadır. Birinci
eleman olan alkid yapay reçine eriyiği kullanılacağı malzeme ve amaca göre çok değişik
kimyasal yapıda üretilebilmektedir.
İkinci eleman yani sertleştirici, yalnız hidroksilli alkid reçinesi ile değil, vernikte katkı
maddesi olarak bulunan diğer kimyasal gereçlerle de tepkimeye girmektedir. Bu yüzden
bağlayıcı madde ve sertleştiricinin karışım ve hazırlanışına özen gösterilmelidir.
Poliüretan sistemler kimyasal reaksiyonla sertleşir.
Bu sistemlerde ortam sıcaklığı önemlidir. Düşük sıcaklıklarda (20 ºC’nin
altında) kimyasal reaksiyon yavaşlayacağı için kuruma, sertleşme,
zımparalanma zamanları uzar. Yüksek sıcaklıklarda ise zaman kısalır.Lake ve cila uygulamalarında genel olarak tercihen kullanılır

ÖZELLİKLERİ;
 Selülozik sistemlere nazaran doldurma güçleri film oluşturma özellikleri çok
yüksektir.
 Sertlikleri selülozik sistemlerden daha fazladır.
 Uygulama yüzeyinde selülozik sistemler gibi zamanla çökme yapmaz.
 Kimyasal kurumasını 7–10 gün arasında tamamlar.
 Kimyasal kurumasını yaptıktan sonra çözücülere selülozik sistemlerden daha
fazla dayanıklıdır.
Uygulama koşullarına bağlı olarak ve ürünün üzerinde yazılan lejant bilgileri
doğrultusundaki oranlarda poliüretan tiner ile inceltme işlemi yapılır. Viskozitesi ayarlanır.

Akrilik sistem boya ve reçineler:2b
Akrilik reçine metakrilik alkollerle reaksiyonu sonucunda elde edilen bir polimerdir.
En önemli üstünlükleri rengin değişmemesi, şeffaf katmanlar vermesi ve katmanın zamanla
sararmamasıdır.Uv ışınlarına oldukça dirençli bir yapıya sahiptir.
Ağaç malzeme yüzeylerinde kullanılmak üzere hazırlanan akrilik vernikler tek
bileşenli, iki bileşenli ve su çözücülü olmak üzere üç çeşittir. Tek bileşenli olanlarda kuruma
şekli fiziksel olup kuruma mekanizması çözücü buharlaşmasına göre kurulmuştur.
Çözücülerin buharlaşma hızı kuruma süresini belirler. Sistemde kullanılan çözücülerin
buharlaşma hızı yüksek olduğu için kuruma süreleri kısadır. Sıcak mevsimlerde ve çok sıcak
ortamlarda kullanılırken buharlaşma hızını yavaşlatıcı ve geciktirici (retarder) solvent ilavesi
gerektirebilir.
Akrilik verniklerin diğer kuruma özellikleri poliüretan vernikler gibidir. Tek bileşenli
akrilik vernikler çözücü buharlaşması ile kurudukları için katmanları molekül dönüşümsüz,
katman dönüşümlü özellik gösterir. Bu sebeple çözücü etkilerine dayanıklı değildir.
İki komponentli olanlar termoset yapıda ve dönüşümsüz katmana sahip olduğu için
kuvvetli çözücülere dirençlidir. Akrilik sistem ve boya ve vernikleri genel olarak sert ve
esnek katmanlar vermekle birlikte iki komponentli olanların sertliği daha fazladır.

Esneklik değerleri polyester ve poliüretan boya ve vernik katmanlarından daha fazladır. Bu sebeple
katmanda çatlama ve kırılma gibi kusur oluşumu daha azdır. Termoplastik katman yapan tek
bileşenli akrilik boya ve vernik katmanlarının ısı dayanımı iki komponentlilere göre daha
azdır
Akrilik verniklerin genel uygulama özellikleri poliüretan vernik gibi olduğundan renk
değiştirici özellikleri ve zamanla sararma özellikleri olmadığından açık renkli ağaç malzeme
yüzeylerinde, ağaç malzeme yüzeylerinde ve ağaç boyaları ile renklendirilmiş yüzeylerde
tercih edilir.
Sürüldükleri natürel ya da renklendirilmiş ağaç malzeme yüzeylerinde çok fazla renk
değiştirici etkileri yoktur. Özellikle günümüzde kullanılan bazı ağaç kaplamalarına üretim
aşamasında müdahale edilerek kendi doğal renginin dışındaki renklerde
renklendirilmektedir. Diğer sistemlere ait vernikler bu yüzeylerde renk değiştirici etkide
bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda akrilik vernik iyi sonuç verebilir.Lake ve cila grubu mevcuttur.

Akrilik esaslı su bazlı boya:
Yukarıda bahsettiğim boya tipi olan akrilik boya ile  su bazlı boya aklınızı karıştırmasın.
Sadece akrilik boya alarakta boyama işlemini yapabilirsiniz.
Akrilik esaslı su bazlı boya demek kısaca akrilik boyaların önceden fabrikada hazırlanmış ve kullanıma hazır olan şeklidir.
Aldığınız gibi çalışmanızı boyamaya başlayabilirsiniz. Akışkan özelliği bulunmaktadır. Boyayı fırçanıza aldığınızda aktığını göreceksiniz.
Bu özelliği sayesinde çok kolay sürülebilir. Daha çok alan boyanır ve rahat kapanır.
Bu şekilde hemen her türlü kendin yap çalışmalarınızdaki ahşap parçaları istediğiniz renkte gerek tamamını gerek istediğiniz desenleri resmedebilirsiniz. Eğer sadece akrilik boya alırsanız şayet boyanız su bazlı boyaya göre daha koyu kıvamda olacaktır.
Bunun hem avantajı hem de dezavantajı vardır. Avantajı, tek katta boyama işlemi yapabilirsiniz.
Dezavantajı ise boyanızın kıvamı yoğun olacağı için boyayabileceğiniz alanın daha az olacağıdır.
Bu da şu demek oluyor. Daha fazla boya kullanmanız gerekecektir.
En iyi ihtimalle boyanızı başka bir kaba alıp içine de kaptaki boyanın 3te1 oranında su ilave ederek boyanızı inceltebilirsiniz.

Selülozik Sistem Boyalar:
Büyük ölçüde pamuktan ve odundan elde edilen selüloz, bitkilerin hücre çeperlerini
oluşturan organik bir maddedir. Selülozun asitlerle ve alkollerle tepkimesinden elde edilen
nitroselüloz reçineleriyle selülozik sistem boya ve vernikleri yapılmaktadır.
Selülozik sistem, boya ve vernik uygulamalarında yakın zamana kadar yaygın olarak
kullanılan önemli sistemlerden birisidir.
Günümüzde özelliği geliştirilmiş diğer boya ve verniklerin uygulamalarda öncelik kazanması
sebebiyle kullanım alanı daralmıştır. Birçok endüstriyel uygulamada hâlâ kullanılıyor olması
ve günümüzde kullanılan boyalar için önemli bilgi kaynağı oluşturması nedeniyle
özelliklerinin, uygulama metotları ve kullanım alanlarının bilinmesi yararlı olacaktır.
Selülozik bazlı yüzey koruyucuları içerdikleri solventlerin (çözücü) buharlaşması ile
film oluşturur. Dış şartlara dayanıklılığı çok az olması nedeniyle iç mekânlarda dekoratif
özellik aranan ahşap materyallerde geniş şekilde kullanılır.Poliüretan ve akrilik boyalara nazaran direnci oldukça azdır

Polyester reçineli vernik ve boyalar:
Ahşap mobilya üretiminde yüzey koruyucusu olarak kullanılan polyesterler iki gruba
ayrılmaktadır:
 Doymamış polyesterler
 Doymuş polyesterler
Özellikleri
 Polyester ahşabın veya kaplamanın gözeneklerini doldurma gücü solvent veya
su bazlı dolgu verniklerine göre daha yüksek olan bir verniktir.
 Sararmaya karşı rezistansı yüksek değildir.
 Polyester sistemler kimyasal reaksiyonlar ile sertleşir.
 Ekonomiktir.Buna rağmen uygulama işliği bir hayli fazladır.
 Üç komponentli karışımının ömrünün kısa ve uygulamasının güç olması gibi bir
dezavantajı vardır.
 Kuvvetli çözücü etkilerine bile dayanıklı katmanlar verir. Katmanın sertliği
fazla, esnekliği azdır.
 Polyester vernik katmanları genellikle kuru sıcaklık etkisine dayanıklı değildir.
Bu vernikle işlem görmüş ahşap materyal üzerine sıcak cismin bırakıldığı yerde
beyazlaşma görülür.
 Termoset yapıda olduğu için sigara ateşine en fazla dayanıklılık, bu vernik
katmanında elde edilir.
 Her ağaç türü polyester vernik için uygun taban oluşturmaz. Tik, makasar,
pelesenk, paduk ve zeytin gibi ağaç türlerinde kullanılmaz.

Kullanım Alanları;
Katman özelliklerinden dolayı polyester vernik daha çok mekanik etkilere dirençli
olması istenen mobilyalarda veya tuvalet masası, sehpa ve masa üst tablaları gibi mobilya
elemanlarında, büro mobilyaları, otel, restoran, banka şubesi gibi halkın kullanımına açık
işyerlerindeki mobilya yüzeylerinde koruyucu katman hazırlamada kullanılır.
Makassar, pelesenk, paduk, tik gibi bazı ağaç türlerinde  bulunan fenollü
bileşikler verniğin kimyasal tepkimeye girmesini engellemekte ve polyester vernik
sertleşmemektedir. Bu ağaç türleri ile çalışırken astarlama ve bariyer  işlemi yapılmalıdır.
Yapışma gücü ağaç malzemeye göre ayarlanmış sert ve dayanıklı katmanı ile üstün
özellikler gösteren polyester vernik mutfak eşyası, okul mobilyası, oturma mobilyalarının
verniklenmesinde de olumlu sonuç vermektedir. Elastikiyet özelliği düşüktür. Kuvvetli
alkollere karşı ise hassastır. Polyester vernik aynı kalınlıktaki selülozik vernik filminden
daha ucuza mal olmakta, ancak vurulmaya ve çarpmaya çok duyarlı olup kolay
kırılmaktadır.

LAKE BOYALAR:

Bütün sistemlerde yani; Poliüretan , Akrilik ,su bazlı ve selülozik sistemlerin hepsinde lake boyalar mevcuttur.Lake boyama bir uygulama metodudur.
Ağaç malzeme yüzeyinin renkli ve örtücü bir şekilde koruyucu yüzey işleme
maddeleriyle kapatılmasına lake boyama, kullanılan boyalara ise lake boyalar denilmektedir.
Böylece doğal yapısı görülmeyen ağaç malzeme hem istenen bir renge boyanmış hem de
bozucu etkilerden korunmuş olmaktadır.

Yonga ve lif levhaların(Mdf,Hdf vb..) mobilya endüstrisinde kullanımı böylece örtücü boyalar yardımıyla
daha da artmaktadır. Lake mobilya üretiminde selülozik, polyester,sertleştiricili akrilik ve genel olarak Poliüretan lake boyalar kullanılmaktadır.

Bu açıklamaların sizlerce bilinmesi tercih yapmanız hususunda yardımcı olacaktır.

Bknz:MOBİLYA BOYAMA-BOYA KUSURLARINI İYİLEŞTİRME  BAŞLIKLI YAZIMIZ

Sorularınız ve merak ettikleriniz için mesaj yaz bölümüne mesajınızı yazabilirsiniz. En kısa sürede gerekli olması halinde size dönüş yapılacaktır.

Saygılarımla

SEMİH ÇELEBİ                                                                                               Başa dön

 

 

31 03 2018

sedefboya@com

Mesajınızı bırakın

three × 5 =