• +90 5327421573
  • info@sedefboya.com

sedef etiket arşivi

UYGULANAN LAKE CİLA BOYALARI

NOT;Mobilya sektöründe, Ahşap uygulamaların tamamında çift bileşenli vernik cila ve boya  uygulamaları tercih edilir. Her zaman uzun süre dayanıklılığını korur ve en iyi sonucu vermektedir.

Bu tarz boyalar hobi malzemesi değildir.Profesyonel kişi ve kurumlarca uygulanır.

Kullanılan tüm boyalarımız Avrupa standartlarına uygun ve kurşun içermeyen ürünlerdir.

Mobilya boyası veya tadilatı yaptırırken ,boyalar hakkında bilmenizde faydalı olacak bazı kısa bilgiler..!

Poliüretan sistem boyalar:
TÜM AHŞAP YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR!
Genellikle iki elemanlı bir verniktir. Eritici ve inceltici sıvısı buharlaşırken bağlayıcı
ve sertleştirici elemanları kimyasal tepkimeye girmektedir. Dış etkilere oldukça dayanıklı bir
vernik katmanı oluşturmaktadır. Astar, renkli, parlak ve mat katman oluşturan türleri
bulunan bu verniğe derodur vernik (DD-vernik) veya poliüretan vernik adları
verilmektedir. DD, bu verniği oluşturan desmofen ve desmodurun kısaltılmış şeklidir.
Uygulamada poliüretan vernik, ağaç malzeme yüzey işlemlerinde 2 veya 1 elemanlı
olarak kullanılmaktadır. Verniğin birinci elemanı (desmofen) bünyesinde serbest hidroksil
(OH) bulunan bir tür alkid yapay reçinesinin eriyiği olup iki değerli karboksili asitler ve üç
değerli alkollerden polikondensasyon yolu ile üretilen reçine ile hazırlanmaktadır.
İkinci eleman (desmodur) ise izosiyanat olup buna sertleştirici adı da verilmektedir.
İzosiyanat toluolden üretilen, kolay buharlaşan ve buharları zehirli bir maddedir. Bu nedenle
uzun süre poliüretan vernikle çalışmak tehlikeli durum arz etmektedir. Bu sakınca daha sonra
geliştirilen poliizosiyanat ile giderilmiştir.
Poliüretan vernik elemanları birbirine karıştırılmadan ayrı ayrı satılmaktadır. Birinci
eleman olan alkid yapay reçine eriyiği kullanılacağı malzeme ve amaca göre çok değişik
kimyasal yapıda üretilebilmektedir.
İkinci eleman yani sertleştirici, yalnız hidroksilli alkid reçinesi ile değil, vernikte katkı
maddesi olarak bulunan diğer kimyasal gereçlerle de tepkimeye girmektedir. Bu yüzden
bağlayıcı madde ve sertleştiricinin karışım ve hazırlanışına özen gösterilmelidir.
Poliüretan sistemler kimyasal reaksiyonla sertleşir.
Bu sistemlerde ortam sıcaklığı önemlidir. Düşük sıcaklıklarda (20 ºC’nin
altında) kimyasal reaksiyon yavaşlayacağı için kuruma, sertleşme,
zımparalanma zamanları uzar. Yüksek sıcaklıklarda ise zaman kısalır.Lake ve cila uygulamalarında genel olarak tercihen kullanılır

ÖZELLİKLERİ;
 Selülozik sistemlere nazaran doldurma güçleri film oluşturma özellikleri çok
yüksektir.
 Sertlikleri selülozik sistemlerden daha fazladır.
 Uygulama yüzeyinde selülozik sistemler gibi zamanla çökme yapmaz.
 Kimyasal kurumasını 7–10 gün arasında tamamlar.
 Kimyasal kurumasını yaptıktan sonra çözücülere selülozik sistemlerden daha
fazla dayanıklıdır.
Uygulama koşullarına bağlı olarak ve ürünün üzerinde yazılan lejant bilgileri
doğrultusundaki oranlarda poliüretan tiner ile inceltme işlemi yapılır. Viskozitesi ayarlanır.

Akrilik sistem boya ve reçineler:2b
Akrilik reçine metakrilik alkollerle reaksiyonu sonucunda elde edilen bir polimerdir.
En önemli üstünlükleri rengin değişmemesi, şeffaf katmanlar vermesi ve katmanın zamanla
sararmamasıdır.Uv ışınlarına oldukça dirençli bir yapıya sahiptir.
Ağaç malzeme yüzeylerinde kullanılmak üzere hazırlanan akrilik vernikler tek
bileşenli, iki bileşenli ve su çözücülü olmak üzere üç çeşittir. Tek bileşenli olanlarda kuruma
şekli fiziksel olup kuruma mekanizması çözücü buharlaşmasına göre kurulmuştur.
Çözücülerin buharlaşma hızı kuruma süresini belirler. Sistemde kullanılan çözücülerin
buharlaşma hızı yüksek olduğu için kuruma süreleri kısadır. Sıcak mevsimlerde ve çok sıcak
ortamlarda kullanılırken buharlaşma hızını yavaşlatıcı ve geciktirici (retarder) solvent ilavesi
gerektirebilir.
Akrilik verniklerin diğer kuruma özellikleri poliüretan vernikler gibidir. Tek bileşenli
akrilik vernikler çözücü buharlaşması ile kurudukları için katmanları molekül dönüşümsüz,
katman dönüşümlü özellik gösterir. Bu sebeple çözücü etkilerine dayanıklı değildir.
İki komponentli olanlar termoset yapıda ve dönüşümsüz katmana sahip olduğu için
kuvvetli çözücülere dirençlidir. Akrilik sistem ve boya ve vernikleri genel olarak sert ve
esnek katmanlar vermekle birlikte iki komponentli olanların sertliği daha fazladır.

Esneklik değerleri polyester ve poliüretan boya ve vernik katmanlarından daha fazladır. Bu sebeple
katmanda çatlama ve kırılma gibi kusur oluşumu daha azdır. Termoplastik katman yapan tek
bileşenli akrilik boya ve vernik katmanlarının ısı dayanımı iki komponentlilere göre daha
azdır
Akrilik verniklerin genel uygulama özellikleri poliüretan vernik gibi olduğundan renk
değiştirici özellikleri ve zamanla sararma özellikleri olmadığından açık renkli ağaç malzeme
yüzeylerinde, ağaç malzeme yüzeylerinde ve ağaç boyaları ile renklendirilmiş yüzeylerde
tercih edilir.
Sürüldükleri natürel ya da renklendirilmiş ağaç malzeme yüzeylerinde çok fazla renk
değiştirici etkileri yoktur. Özellikle günümüzde kullanılan bazı ağaç kaplamalarına üretim
aşamasında müdahale edilerek kendi doğal renginin dışındaki renklerde
renklendirilmektedir. Diğer sistemlere ait vernikler bu yüzeylerde renk değiştirici etkide
bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda akrilik vernik iyi sonuç verebilir.Lake ve cila grubu mevcuttur.

Akrilik esaslı su bazlı boya:
Yukarıda bahsettiğim boya tipi olan akrilik boya ile  su bazlı boya aklınızı karıştırmasın.
Sadece akrilik boya alarakta boyama işlemini yapabilirsiniz.
Akrilik esaslı su bazlı boya demek kısaca akrilik boyaların önceden fabrikada hazırlanmış ve kullanıma hazır olan şeklidir.
Aldığınız gibi çalışmanızı boyamaya başlayabilirsiniz. Akışkan özelliği bulunmaktadır. Boyayı fırçanıza aldığınızda aktığını göreceksiniz.
Bu özelliği sayesinde çok kolay sürülebilir. Daha çok alan boyanır ve rahat kapanır.
Bu şekilde hemen her türlü kendin yap çalışmalarınızdaki ahşap parçaları istediğiniz renkte gerek tamamını gerek istediğiniz desenleri resmedebilirsiniz. Eğer sadece akrilik boya alırsanız şayet boyanız su bazlı boyaya göre daha koyu kıvamda olacaktır.
Bunun hem avantajı hem de dezavantajı vardır. Avantajı, tek katta boyama işlemi yapabilirsiniz.
Dezavantajı ise boyanızın kıvamı yoğun olacağı için boyayabileceğiniz alanın daha az olacağıdır.
Bu da şu demek oluyor. Daha fazla boya kullanmanız gerekecektir.
En iyi ihtimalle boyanızı başka bir kaba alıp içine de kaptaki boyanın 3te1 oranında su ilave ederek boyanızı inceltebilirsiniz.

Selülozik Sistem Boyalar:
Büyük ölçüde pamuktan ve odundan elde edilen selüloz, bitkilerin hücre çeperlerini
oluşturan organik bir maddedir. Selülozun asitlerle ve alkollerle tepkimesinden elde edilen
nitroselüloz reçineleriyle selülozik sistem boya ve vernikleri yapılmaktadır.
Selülozik sistem, boya ve vernik uygulamalarında yakın zamana kadar yaygın olarak
kullanılan önemli sistemlerden birisidir.
Günümüzde özelliği geliştirilmiş diğer boya ve verniklerin uygulamalarda öncelik kazanması
sebebiyle kullanım alanı daralmıştır. Birçok endüstriyel uygulamada hâlâ kullanılıyor olması
ve günümüzde kullanılan boyalar için önemli bilgi kaynağı oluşturması nedeniyle
özelliklerinin, uygulama metotları ve kullanım alanlarının bilinmesi yararlı olacaktır.
Selülozik bazlı yüzey koruyucuları içerdikleri solventlerin (çözücü) buharlaşması ile
film oluşturur. Dış şartlara dayanıklılığı çok az olması nedeniyle iç mekânlarda dekoratif
özellik aranan ahşap materyallerde geniş şekilde kullanılır.Poliüretan ve akrilik boyalara nazaran direnci oldukça azdır

Polyester reçineli vernik ve boyalar:
Ahşap mobilya üretiminde yüzey koruyucusu olarak kullanılan polyesterler iki gruba
ayrılmaktadır:
 Doymamış polyesterler
 Doymuş polyesterler
Özellikleri
 Polyester ahşabın veya kaplamanın gözeneklerini doldurma gücü solvent veya
su bazlı dolgu verniklerine göre daha yüksek olan bir verniktir.
 Sararmaya karşı rezistansı yüksek değildir.
 Polyester sistemler kimyasal reaksiyonlar ile sertleşir.
 Ekonomiktir.Buna rağmen uygulama işliği bir hayli fazladır.
 Üç komponentli karışımının ömrünün kısa ve uygulamasının güç olması gibi bir
dezavantajı vardır.
 Kuvvetli çözücü etkilerine bile dayanıklı katmanlar verir. Katmanın sertliği
fazla, esnekliği azdır.
 Polyester vernik katmanları genellikle kuru sıcaklık etkisine dayanıklı değildir.
Bu vernikle işlem görmüş ahşap materyal üzerine sıcak cismin bırakıldığı yerde
beyazlaşma görülür.
 Termoset yapıda olduğu için sigara ateşine en fazla dayanıklılık, bu vernik
katmanında elde edilir.
 Her ağaç türü polyester vernik için uygun taban oluşturmaz. Tik, makasar,
pelesenk, paduk ve zeytin gibi ağaç türlerinde kullanılmaz.

Kullanım Alanları;
Katman özelliklerinden dolayı polyester vernik daha çok mekanik etkilere dirençli
olması istenen mobilyalarda veya tuvalet masası, sehpa ve masa üst tablaları gibi mobilya
elemanlarında, büro mobilyaları, otel, restoran, banka şubesi gibi halkın kullanımına açık
işyerlerindeki mobilya yüzeylerinde koruyucu katman hazırlamada kullanılır.
Makassar, pelesenk, paduk, tik gibi bazı ağaç türlerinde  bulunan fenollü
bileşikler verniğin kimyasal tepkimeye girmesini engellemekte ve polyester vernik
sertleşmemektedir. Bu ağaç türleri ile çalışırken astarlama ve bariyer  işlemi yapılmalıdır.
Yapışma gücü ağaç malzemeye göre ayarlanmış sert ve dayanıklı katmanı ile üstün
özellikler gösteren polyester vernik mutfak eşyası, okul mobilyası, oturma mobilyalarının
verniklenmesinde de olumlu sonuç vermektedir. Elastikiyet özelliği düşüktür. Kuvvetli
alkollere karşı ise hassastır. Polyester vernik aynı kalınlıktaki selülozik vernik filminden
daha ucuza mal olmakta, ancak vurulmaya ve çarpmaya çok duyarlı olup kolay
kırılmaktadır.

LAKE BOYALAR:

Bütün sistemlerde yani; Poliüretan , Akrilik ,su bazlı ve selülozik sistemlerin hepsinde lake boyalar mevcuttur.Lake boyama bir uygulama metodudur.
Ağaç malzeme yüzeyinin renkli ve örtücü bir şekilde koruyucu yüzey işleme
maddeleriyle kapatılmasına lake boyama, kullanılan boyalara ise lake boyalar denilmektedir.
Böylece doğal yapısı görülmeyen ağaç malzeme hem istenen bir renge boyanmış hem de
bozucu etkilerden korunmuş olmaktadır.

Yonga ve lif levhaların(Mdf,Hdf vb..) mobilya endüstrisinde kullanımı böylece örtücü boyalar yardımıyla
daha da artmaktadır. Lake mobilya üretiminde selülozik, polyester,sertleştiricili akrilik ve genel olarak Poliüretan lake boyalar kullanılmaktadır.

Bu açıklamaların sizlerce bilinmesi tercih yapmanız hususunda yardımcı olacaktır.

Bknz:MOBİLYA BOYAMA-BOYA KUSURLARINI İYİLEŞTİRME  BAŞLIKLI YAZIMIZ

Sorularınız ve merak ettikleriniz için mesaj yaz bölümüne mesajınızı yazabilirsiniz. En kısa sürede gerekli olması halinde size dönüş yapılacaktır.

Saygılarımla

SEMİH ÇELEBİ                                                                                               Başa dön

 

 

31 03 2018

MOBİLYA BOYAMA-BOYA KUSURLARINI İYİLEŞTİRME

MOBİLYA BOYAMA SÜREÇLERİNDE BOYA KUSURLARI VE İYİLEŞTİRME OLANAKLARI

     Boya ve cila, uygulandığı yüzeyleri güzelleştiren ve yüzeyler üzerine koruyucu bir tabaka meydana getiren malzemelerdir. Boyalar, gerçekte nitelikleri birbirinden çok farklı birçok kimyasal maddenin karışımıdırlar. Boyada bulunan kimyasal maddeler; bağlayıcı, pigment ve dolgu maddeleri, çözücü, katkı maddeleri olmak üzere başlıca dört ana grupta toplanır.

Mobilya endüstrisinde üst yüzey işlemleri, işçilik anlamında oldukça yüksek maliyetler oluşturmaktadır. Özellikle boya/ cila uygulama işlemlerinde ya da daha sonra meydana gelen kusurlar ciddi maliyetlere neden olmaktadır. Bu nedenle boya kusurlarını iyi tespit etmek ve engellemek olası ek maliyetlerin önlenmesi açısından çok önemlidir.Tabi günümüzdeki Mdf kalitesinin düşmesi boya kalitesini de olumsuz etkilemektedir.

Bununla birlikte uzun süre kullanılmış ve yıpranmış boyalı yüzeyli mobilyalar,tamir boya/cila uygulamalarına tabi tutulurken olması muhtemel hatalar ve çözüm önerileri bu yazımızda yer almaktadır.Unutmayalım ki; Bilinçli kullanıcılar, uygulayıcı kişilerin de doğru uygulamalar yapması için her zaman kapı aralar..Sonuç ise en kaliteli ve sağlıklı mobilyalar !

Evet konumuza gelirsek,

Mobilya Boya/Vernikte Görülen Boya Kusurları;

Mobilya üst yüzey işlemleri uygulama esnasında ya da sonrasında bazı üst yüzey kusurları görülmekte olup kusurlar önemli ölçüde hatalı malzeme ve bilinçsiz işçilikten kaynaklanmaktadır..
Jelleşme İle Ortaya Çıkan Kusurlar: Boya/vernikte az akışkan ve peltemsi bir yapı oluşmasıdır. Uygun olmayan depolama koşullarında uzun süreli bekletmeler, üretiminde hatalı çözücü (tiner)kullanımı, karışım oranlarının uygunsuzluğu, son kullanma tarihinin geçmiş Boya/Vernik gibi nedenlerle olabilmektedir.
Çözüm;  Kullanım tarihi geçmemiş ürünler kullanmak, Boya ve vernikleri nemli ortamlardan korumak,doğru çözücü(tiner) kullanmak,doğru karışımı elde etmek. Ve tüm bunları yapabilen bilinçli profesyonel kişilerle çalışmak.(Her eline boya tabancasını alan usta değildir maalesef  )

Çökmenin Neden Olduğu Kusurlar: Boya/vernik bileşimindeki pigment yada dolgu maddelerinin dibe çökerek ambalajının tabanında çökelti oluşturmasıdır. Depoda uzun süreli bekletmeler, viskozitenin çok yükselmiş olması, yüksek yoğunluklu kimyasalların kullanılması buna neden olmaktadır.

Çözüm:Yukarıdaki çözüm ile hemen hemen aynı çözümü sunabiliriz.Burada dikkat edilmesi gereken, eğer Boya/verniğin in kullanım tarihi geçmemişse ve dibine çökmüş ise çok iyi karıştırılıp kullanılmalıdır ki bağlayıcı katmanı elde edelim.

Kabuk Oluşumu: Boya/vernik sıvısının yüzeyinde kuruma ve kabuk şeklinde tabaka oluşmasıdır. Üretiminde, yetersiz kabuk önleyici veya çok fazla yüzey kurutucu kullanılması, ambalajda bekleme sırasında çözücü kaçağı olması ve çözücünün miktar olarak azalması, oksidasyonla kuruma özelliğinde olan az miktardaki boya/verniğin büyük ambalajda depolanmasıdır.

Çözüm: Ambalajı açık  boya ve vernikleri satın almamak. Aldığınız ürünün ağzını açık bırakmamak. Yeterli miktarda boya ve vernik karışımı yapıp uygulamak. Artan boyayı ertesi gün kullanmamak.

Viskozite ye Bağlı Kusurlar :Yaş Boya/Vernik viskozitesi, boya uygulamasında boya tabancasından çıkan zerreciklerin yüzeye yayılması ve istenilen kalınlıkta boya tabakası oluşturulması açısından çok önemlidir. Ayrıca boyanın yüzeyi örtme değeri de uygun viskozite değeri ile sağlanabilir.

Yüksek viskozite de yanlış ölçüm, İnsan hatası, ham maddelerin yanlış dozda karışımı yada yanlış Hammade kullanımı..

Çözüm:Ölçüm kaplarının kalibrasyonu yapılmalı, ölçümden önce boya iyice karıştırılmalı, sıcaklık kontrolü yapılmalı, personel eğitilmeli, ölçüm cihazları ve ayarları kontrol edilmelidir. Boya/Vernik uygun solvent ile inceltilmeli, ihtiyacı kadar solvent girilmeli, ham maddenin dozajı düzeltilmelidir.Düşük viskozite Yüksek viskoziteli boya ilave edilebilir. Boyanın ambalajı kapalı tutulmalı, ölçümden önce boya iyice karıştırılmalıdır. Solvent ilavesi yapılabilir, depolama koşulları düzeltilmelidir. Boya karışımında elektrik direnci olması, boyanın yüzeye tutunmasında olumsuz etki yapmaktadır.

Akma ve Yüksek Akışkanlığın Neden Olduğu Kusurlar: Akma, dikey konumdaki veya eğik duran yüzeylerde boya/verniğin uygulanmasından sonra sarkması, kalın film yada boya/vernik yığıntılarının oluşmasıdır.
Çözüm:  Boya ya da vernik uygulaması yapılırken yatık yüzeylerin tercih edilmesi bu kusurun büyük ölçüde engellenmesini sağlayabilir. Dik yüzeyler her zaman akmaya meyillidir.

Portakallaşma  : Portakallaşma, uygulamadan sonra boya/verniğin iyi yayılamayışından dolayı katmanda, portakal kabuğundaki gibi pürüzlü yüzey oluşumu görülmesidir.
Çözüm: Uygulamada portakallaşma kusuru, kısmen pasta-polish uygulaması ile giderilebilir. Ancak özellikle yüksek gloss değerinde parlaklık aranıyorsa bu kusura çok daha fazla dikkat edilmelidir. Boya/Cila uygulaması yaparken yatık yüzeyler tercih edilmeli. Yayılmayı artıran solventler yine kısmi çözüm olabilir.

Pinhol/Kaynama/Solvent Patlaması: Pinhol oluşumu, boya/vernik katmanlarında kuruma sonrasında görülen ve tepesinde toplu iğne başı şeklinde delikcik bulunan kabarcıkların oluşmasıdır.Uygulamada pinhol, kaynama, solvent patlamasının en sık rastlanan şekli ortam koşullarındaki anormal değişimlerdir. Çok sıcak uygulama odalarında gereken önlemler alınmazsa bu kusurların görülmesi kaçınılmazdır. Sıcaklık, yanlış karışım ve yoğun uygulama pinhol’un oluş sebebidir.

Çözüm: Uygun oda sıcaklığı sağlanmalı, doğru karışım yapılmalı,viskozite doğru ayarlanmalı ya da retarder uygulaması yapılmalı.

Krater :Krater, boya/vernik katmanlarında krater görüntüsüne benzer açılmaların oluşmasıdır
Krater kusuru uygulamada en çok tecrübesiz uygulayıcıların halk tabiriyle katmanları üst üste bindirerek yığılma yapmaları nedeniyle oluşur. Yani boya tabancasının yüzey üzerindeki hareketi, duraksama yapılarak boya birikmesi oluşursa bu kusur daha çok meydana gelir. Diğer bazı nedenler de  dış etkenler (ortamın silikonize maddeye maruz kalması) yüzeyde istenmeyen kirlilik vb. neden olduğu gerilme farklılıklarıdır.

 Çözüm:Uygulamada boya ya da vernik uygulaması yapılan ortam, kuru tanecik oluşumu açısından çok önemlidir. İster boya hattı isterse de boya kabini olsun, pozitif basınç esasına göre ortamdaki yabancı tanecikleri uzaklaştıracak özellikte olmalıdır. Temizlik boya atım alanları için olmazsa olmazdır.

Yaş veya Kuru Spray : Yaş veya kuru spray genellikle, boya taneciğinin büyüklüğüne bağlıdır. Yaş spray durumunda tanecik büyüktür, yüzeye ulaştığında daha çok solvent içerir, daha iyi yayılma hatta sarkma eğilimi gösterir. Alüminyum parçacıklar hemen sabitlenemediği için metalik bazı katlarda gölge eğilimi gözlenebilir. Kuru sprayda ise yukarıdaki durumun tersi söz konusudur. Bazı katlarda overspray toleransı azalır ve dikellenme gözlenebilir
Zımpara İzi  : Boya filmini silmek ya da hafifçe zımparalamak, bu bölgelerde yüzey geriliminin değişmesine sebep olabilir. Üste gelen son kat kürlenme sırasında bu silme izlerini gösterebilir. Daha çok tamir sistemlerinde gözlenir.

Kabarma Kusuru : Kabarma, boya katmanının yetersiz kürlenmesi ve atımın yapıldığı ikinci katın kuvvetli çözeltiler den oluşması gibi nedenlerden kaynaklanan boya kusurudur. Kırışma, kuruma süresince hacimsel daralmaya uğrayan filmin üst bölümünde bulunan ve elastikiyetini yitirmiş ince bir tabakanın, hacimsel daralmaya bağlı olarak kırışık bir görünüm alması sonucu oluşur.

Yeterli Parlaklığın Elde Edilememesi: Boya/vernik katmanlarında beklenen parlaklığın elde edilememesidir. Muhtemel nedenler olarak, boya/vernik uygulama viskozitesine getirilirken gereğinden fazla miktarda veya firma önerilerine uygun olmayan tiner kullanılması, ağaç malzemenin tekstur özelliği dikkate alınmaksızın uygun olmayan kalınlıkta ve yeterli miktarda dolgu katı hazırlanmaması söylenebilir. Ayrıca, dolgu katı için yeterli kuruma zamanı verilmeden son kat boya/vernik uygulanması, son katın çok akışkan boya/vernik kullanılarak çok ince sürülmesi de diğer nedenler arasındadır .

Çözüm:Parlaklık uygulamada pasta-polish uygulaması ile arttırılabilir. Ancak, pasta-polish uygulaması eğer uygulama yapılan yüzeyin kalibre edilmiş ham zemini, astar-dolgu atımı sonrası zımparalanmış yüzey ve iyi yayılmış bir boya-vernik uygulaması yoksa fazla bir yarar sağlamayacaktır. Bunu bir atasözü ile bağdaştırırsak, eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı gibi kalibre edilmemiş düzgün olmayan bir yüzeyden de istenilen parlaklık elde edilemez.Zemini sağlam çalışmalı ( astar zımpara işçiliği).

Zımparalama Güçlüğü: Zımparalama güçlüğü, boya/vernik katmanları zımpara yapılmak istendiğinde zor, zaman alıcı ve yorucu bir çalışmayla karşılaşılması, boya/verniğin toz hale geçememesi ve zımparaya yapışmasıdır .
Boya uygulayıcıları bu kusuru zımparaya sarma olarak tabir ederler. Bu kusur boya-vernik uygulamasında zamanı olumsuz etkileyeceği gibi boyanmış yüzey kalitesini de etkilemektedir.

Çözüm: Boya/Cilanın karışımı doğru orantıda yapılmalı.Kuruma süresi verilmeli.Kurumuyorsa işiniz zor yanlış uygulama yaptınız demektir.

Buğulu görünme: Yüksek parlaklıkta bir sistemin duru, temiz görüntüsünün yetersizliğidir,Yüzey bulanık ve net görüntü olmaz.En bariz sebebi nemli ortamda uygulama yapmak. Yanlış sertleştirici kullanmak.

Renk Farklılığının Meydana Getirdiği Kusurlar : Boya üretiminde onaylanmış rengi ile işletmede uygulanan arasında renk farklılığı meydana gelmesidir. Bu kusur seri üretim yapan yada toplu dekorasyon boyası yapan bir firmada partiler arası renk farklılıklarına bağlı olarak müşteri şikayetlerine büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Aynı zamanda firmanın prestij kaybına uğraması da kaçınılmazdır.

Sararma : Sararma, beyaz veya açık renkli boya/vernik katmanlarının boya/vernik üretiminde bileşime katılan yağ ve yağ alkidi oranının yüksek olması, poliüretan sistemlerde kullanılan ikinci kompanentin sararma eğiliminin yüksek oluşu veya boya/vernik formülasyonunda yüksek miktarda nitroselüloz kullanılması sonucu oluşan sarartmadır.

Özellikle yaygın olarak kullanılan beyaz renk uygulamalarda sararma zamana bağlı olarak kaçınılmazdır. Ancak bu kısa sürede meydana gelmemelidir. Uygulamada, seri olarak üretim yapan bir mobilya fabrikasının stoklarında rafta bekleme sürecinde sararma yapan ürünler büyük prestij ve maddi kayıplara neden olmaktadır.

Çözüm: Açık renk uygulanan mobilyalarda veya ahşap dekorasyonlarda ,sararma direnci yüksek ve uv ışınlarına çok dirençli olan boya/vernikler tercih edilmeli (Akrilik reçineli boya ve cilalar)

Çatlama : Boya/vernik katmanlarında boya/vernik katmanlarının uzun süreli neme veya suya maruz bırakılması, yaş boya/vernikli iş parçalarının çok yüksek sıcaklıklarda kurutulması, 2 bileşen ile sertleşen boya/verniklerde gerektiğinden fazla sertleştirici katılımı, kalınlığı fazla olan katmanların birbiri üzerine uygulanması, katmanda nem çekici film bileşenlerinin bulunması gibi nedenlerden dolayı küçük çatlakların oluşmasıdır.

Yahut astar ve dolgu zımparası yapılan mobilyaların ,son kattan önce nemli bir ortamda çok fazla bekletilmesi yine çatlakların oluşumunda etken unsurdur.Bazen nemli olmasa bile zımparadan sonra çok bekletmek(5-6 gün) de yine bu çatlaklara sebep olabilir.Buna malzeme ve işçilik  kalitesi de etkendir.

Düşük Çizilme Direnci : Tamamen kurutulmuş katmanların çok kolay çizilmesi veya silindiği zaman bile çizik izleri görüntüsü vermesidir. Bu izler koyu renkli opak boya katmanlarında daha belirgin görülürken, renksiz şeffaf (transparan) vernik katmanlarında daha az görülür yada fark edilmezler .
Uygulamada düşük çizilme direnci karışımın hazırlanması sırasında sertleştirici eklenme miktarı, olağanüstü koşullarda retarder-katalizör kullanımının dikkatsiz yapılması gibi nedenlerle meydana gelebilir. Bu kusur, son kullanıcının mobilyasında kısa sürede çizilme şeklinde yer alacağından iade ürün alımı gibi büyük maliyetlere neden olacaktır.Müşteri memnuniyetsizliği de cabası..!

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Boya/vernik sıvısında ve katmanlarında zaman zaman kusurlar oluşmaktadır. Bu kusurlar önemli ölçüde malzeme ve  işçilik ve müşteri kayıplarına, dolayısıyla da maddi kayıplara sebep olmaktadır. Birçok durumda, kusurlu parça üzerinde yapılacak onarım işlemlerinde sonuç alınamadığı için, parça kullanılamaz hale gelebilmektedir. Boya kusurunun nedenlerinin bilinmesi ve uygulama öncesi tedbirlerin alınması, başarılı bir boyama işleminin gerçekleşmesi için hayati öneme sahiptir. Boya kusurlarını gidermek ya da en azından en az düzeye indirmek için, uygun boya seçiminden uygulanmasına,doğru ve bilinçli işçiliğin yapılmasına, optimum kurutma koşulların hazırlanmasından paketleme işlemlerine kadar hepsinin optimum şekilde yapılmasını gerektirmektedir.

Bilgi ve deneyimlerimden faydalanarak bu makalemizin sizlere faydalı olması bizi memnun eder.Unutmayalım ki ucuz işçilik ve boya her zaman daha pahalıdır. Bununla birlikte kaybedilen zaman ve güven bence hepsinden pahalı.

Uygulanan lake cila boyaları çeşitleri ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfanın altında bulunan Mesaj yaz bölümünden soru ve katkılarınızı belirtebilirsiniz.

Teşekkürler

Semih ÇELEBİ

04,04,2018                                                                                                                                                                      BAŞA DÖN